İçeriği gör

MSA

Yönetici
 • İçerik

  2.702
 • Katılım

 • Son Ziyaret

 • İçerik Ödülü

  81

MSA | Son Ödül • Aralık 9 2020

MSA • En Beğenilen İçerik!

Topluluk Puanı

7.327 Mükemmel

MSA Hakkında

 • Rütbe
  Plus

KHK Bilgisi

 • KHK
  679
 • Kurum
  Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Kriterler
  İhbar
 • Komisyon Kararı
  Kabul

İdari Yargı Bilgisi

 • İdari Süreç
  Dava Bulunmuyor

Adli Yargı Bilgisi

 • Adli Süreç
  Beraat/Kyok

Güncel Profil Ziyaretleri

22.121 profil görüntüleme
 1. Araştırmaya verilirseniz istediğiniz ili yazıyor ve oraya atanıyorsunuz. İstemediğiniz bir yere verilmiyorsunuz. İli siz seçiyorsunuz.
 2. Atamanız bakandan çıkana kadar bekliyorsunuz. Sonra sizi atama onayını tebliğ için çağıracaklar. Görev yapmak istediğiniz il için dilekçe vereceksiniz. İlinize geçip geçici görev onayının size ilinizde tebliğinin ardından göreve başlıyorsunuz. Whatsapp grubunu telegrama taşıdık. Katılmak için @varex editörümüze mesaj atınız. SCD SCC DİL AD kodlardan ve kodlaması 0 yada hiç olmayanlardan iade mevcut. Ayrıca hakkında dava açılmayan, dava açılıp beraat eden, dava açılıp bir süre tutuklu kalan ve beraat alıp iade olan arkadaşlarda mevcut.
 3. MSA

  KHK Mağdurları Gündem ve Gelişmeler

  Geçmiş olsun dostum. Çok üzüldüm.
 4. Araştırma Drive Bölümünde İdari dava ve dilekçeler bölümüne gözatın. http://bit.ly/arastirmaegm
 5. Evet. Başladığınızda verdiğiniz dilekçeye binaen istediğiniz ile atanıyorsunuz. İkamet ili şart değil. Aksi durum 1-2-3 ve 4. gruplarda olmadı. Size kabul kararı tebliğ edilecek. Daha sonra araştırma yada egm için yine tebliğ yapılacak. Bu aşamada başvuru yapmak gerekmiyor. Drive bölümümüzdeki hak talep dilekçesini durumunuza uyacak şekilde düzenleyip göndereceksiniz. Ek ödeme istekleriniz var ise ekleyin. Yok ise çıkarın. https://docs.google.com/document/d/11jPxiil7xZwunBIp0g6lUVCX-WTCMqMb/view
 6. MSA

  İade Olanlar Ve Tazminatlar Forumu

  Buradayız ve maddi manevi süreç yeni başladı @Mencelik
 7. Oylama başladı. Ayrı bir anket olarak yapmak daha mantıklı.
 8. MSA

  KHK Mağdurları Gündem ve Gelişmeler

  OHAL Komisyonu Karar Bekleyen Anketi - Ocak 2021 Anketimizi oylayarak, incelemesi devam eden dosyalarda kurum, khk, adli işlem yönünden fikir sahibi olalım.
 9. MSA

  KHK Mağdurları Gündem ve Gelişmeler

  Uzun zamandır burdayız. Ve uzun zamandır KHK'lıyız. Kimimiz idari mahkeme sürecinde, kimimiz karar bekliyor ve kimimiz de iade oldu. Çetin, yorucu ve yıpratıcı bir süreçteyiz. Hukuki mücadelemizde eksisi ve artısı ile bir yıl daha geride kaldı. Yeni yılın beklentileri karşılayacak şekilde Adalet, Huzur, Mutluluk ve Sıhhat getirmesini temenni ediyorum. Nice Yıllara KHK'lılar...
 10. Hayır. Öyle bişey yok. Atamalar kamu yararı ve hizmet gerekliliklerine aykırı ve zaten mahkemeler de iptal ediyor.
 11. Samsun Bölge İdare Mahkemesi; disiplin cezasında 2 yıllık zaman aşımı süresinin başlangıcının fiilin en son işlendiği tarih, sonunun ise (cezanın Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nun görüşü ve Bakan'ın onayıyla kesinleşeceği düşünüldüğünde) Bakanın onay tarihi olduğunu belirti. Dava, ... İl Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapmakta iken 701 sayılı KHK ile meslekten çıkarılan davacının, meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 03/07/2019 tarihli Bakan olurlu Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nun 02.10.2018 tarih ve K:2018/357 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır. Davacı, disiplin işlemine konu olayın 23.10.2016 tarihinde gerçekleştiği, dava konusu işlemin ise 03.07.2019 tarihinde Bakan oluru ile tesis edildiği, ceza verme zamanaşımı süresinin dolduğunda ısrarcı olmuştur. Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi işlemin iptaline karar vermiştir: 7068 sayılı Kanun'un yukarıda yer verilen, 18/a maddesi dikkate alındığında; İl Polis Disiplin Kurulunca verilen meslekten çıkarma cezasının kesin ve yürütülebilir bir işlem olmadığı, ancak Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nun görüşü ve Bakan'ın onayıyla kesinleşeceği, dolayısıyla disiplin cezası nihai olarak Bakanın onay tarihi itibariyle verilmiş olduğundan, ceza zamanaşımının da bu tarihe göre belirlenmesi gerekmektedir. Disiplin işlemine konu olayın 23.10.2016 tarihinde gerçekleştiği, dava konusu işlemin ise 03.07.2019 tarihinde Bakan oluru ile tesis edildiği, bu durumda, disiplin cezası verilebilmesi için Kanun'da öngörülmüş olan iki yıllık zaman aşımı süresi geçirildikten sonra davacıya verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. T.C. SAMSUN BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 4. İDARİ DAVA DAİRESİ ESAS NO: 2020/632 KARAR NO: 2020/1044 İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN (DAVACI): VEKİLİ : .. KARŞI TARAF (DAVALI): İÇİŞLERİ BAKANLIĞI/ANKARA - (E-Teb.) VEKİLİ: .. İSTEMİN ÖZETİ: Dava, .. İl Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapmakta iken 701 sayılı KHK ile meslekten çıkarılan davacının, 7068 sayılı Kanun'un 8/6-(y) maddesinde tanımlanan "Menşei belli olmayan, bulundurulması ve taşınması yasak olan her çeşit silah, mühimmat ve benzerlerini bulundurmak" fiilini işlediğinden bahisle meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 03/07/2019 tarihli Bakan olurlu Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nun 02.10.2018 tarih ve K:2018/357 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır. Davacı tarafından; disiplin işlemine konu olayın 23.10.2016 tarihinde gerçekleştiği, dava konusu işlemin ise 03.07.2019 tarihinde Bakan oluru ile tesis edildiği, ceza verme zamanaşımı süresinin dolduğu, iyi ve çok iyi değerlendirme puanı olduğundan bir derece hafif olan cezanın uygulanması gerektiği ileri sürülerek mahkeme kararının istinaf yolu ile incelenerek kaldırılması ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi istenilmektedir. SAVUNMANIN ÖZETİ : İstinaf başvuru dilekçesine cevap verilmemiştir. TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi'nce dava dosyası 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda incelenerek işin gereği görüşüldü: Dava, .. İl Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapmakta iken 701 sayılı KHK ile meslekten çıkarılan davacının, 7068 sayılı Kanun'un 8/6-(y) maddesinde tanımlanan "Menşei belli olmayan, bulundurulması ve taşınması yasak olan her çeşit silah, mühimmat ve benzerlerini bulundurmak" fiilini işlediğinden bahisle meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 03/07/2019 tarihli Bakan olurlu Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nun 02.10.2018 tarih ve K:2018/357 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır. 08/03/2018 tarih ve 30354 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un "Disiplin Cezası Verilecek Fiiller" başlıklı 8. maddesinin altıncı fıkrasının (y) bendinde, ''Menşei belli olmayan, bulundurulması ve taşınması yasak olan her çeşit silah, mühimmat ve benzerlerini bulundurmak" fiili meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmış, 18. maddesinde, "Disiplin kurullarınca verilen kararlardan; a) İl polis disiplin kurulunun polis memurları hakkında verdiği meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları valinin onayıyla; meslekten çıkarma cezası kararları Valinin önerisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla,(...) kesinleşir..." kuralına yer verilmiştir. Öteyandan, anılan Kanun'un 29. maddesinde; "... (2) Disiplin cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. (3) Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği, zincirleme suçlarda ise son suçun işlendiği tarihten itibaren işlemeye başlar. ..." hükmü yer almaktadır. Dava dosyasının incelenmesinden; .. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru iken, 701 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan davacının, polis memuru olarak görevli bulunduğu 23.10.2016 tarihinde .. ili, . ilçesi, .. üzerinde bulunan çöp konteynırına davacının eşi tarafından poşet içinde bırakılan ve hurda toplayıcısı tarafından konteynır içinde bulunan 9x19 mm çapında 701 adet, 5,56x45 mm çapında 371 adet, 7,62x51 mm çapında 100 adet, 7,62x39 mm çapında 2 adet, 7,62x54 mm çapında 1 adet, 12,7x99 mm çapında 1 adet fişek ile 9 mm çapında işaretleme fişeğinin nitelikleri itibariyle 6136 sayılı Kanun kapsamı dışında kaldığı gerekçesiyle davacı hakkında soruşturma başlatıldığı, yapılan soruşturma sonucunda hazırlanan raporda getirilen teklif doğrultusunda .. İl Polis Disiplin Kurulu'nun 11.07.2018 tarih ve 2018/61 sayılı kararıyla meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verilerek Valinin önerisi ile dosyanın Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kuruluna tevdi edildiği, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nun 02.10.2018 tarih ve K:2018/357 sayılı kararıyla, davacının eyleminin "Menşei belli olmayan, bulundurulması ve taşınması yasak olan her çeşit silah, mühimmat ve benzerlerini bulundurmak" fiili kapsamında kaldığından 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8/6-y maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu kararın da 03.07.2019 tarihinde Bakan onayıyla kesinleşmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. evzuatta düzenlenen ve ilgililer bakımından güvence niteliği taşıyan zamanaşımı süreleri, kamu düzenine ilişkin olup, uyulması zorunlu sürelerdir. 7068 sayılı Kanun'un yukarıda yer verilen, 18/a maddesi dikkate alındığında; İl Polis Disiplin Kurulunca verilen meslekten çıkarma cezasının kesin ve yürütülebilir bir işlem olmadığı, ancak Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nun görüşü ve Bakan'ın onayıyla kesinleşeceği, dolayısıyla disiplin cezası nihai olarak Bakanın onay tarihi itibariyle verilmiş olduğundan, ceza zamanaşımının da bu tarihe göre belirlenmesi gerekmektedir. Olayda; davacıya isnat edilen "Menşei belli olmayan, bulundurulması ve taşınması yasak olan her çeşit silah, mühimmat ve benzerlerini bulundurmak" fiiline konu edilen, davacıya ait olduğu hususunda tereddüt bulunmayan ve 6136 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan mermi, fişek ve benzeri mühimmatların 23.10.2016 tarihinde emniyet personelince teslim alındığı, dolayısıyla fiilin en son işlendiği tarih olarak tespit edilen 23.10.2016 tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde disiplin cezasının verilmesi gerekirken, iki yıllık zaman aşımı süresi geçtikten sonra 03.07.2019 tarihli Bakan onayıyla dava konusu disiplin cezasının verildiği görülmektedir. Açıklanan nedenlerle, davacının istinaf başvurusunun kabulüne, Samsun 3. İdare Mahkemesi'nin 04/06/2020 gün ve E:2019/97, K:2020/354 sayılı kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, dava ve istinaf aşamasına ait aşağıda dökümü yapılan toplam 730,05 TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.700,00-TL vekalet ücretinin davalı idare tarafından davacıya verilmesine, artan posta avansının karar kesinleştikten sonra re'sen davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen otuz (30) gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 20/11/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi
 12. @Bayx33 @Yozgatlı Dilekçeler ve gerekli bilgiler için: https://bit.ly/arastirmaegm linkinden dosyalarımzıa gözatın. Size gerekecek tüm evrakları biriktiriyoruz. Whatsapp iade grubumuza dahil olmak için ise bana ya da @varex e Özel Mesaj gönderin.
 13. MSA

  KHK Mağdurları Gündem ve Gelişmeler

  Hayırlı olsun dostum. Allah bir daha sıkıntı yaşatmasın.
 14. plance

  677 KHK 2 ay önce kabul ve 18 .12 .2020 valilikten telefon geldi ankara araştırma ya atandınız pazartesi yanıma gelin dediler . ben ankara değilde istanbulu seçebilirmişim.  ve ne zaman seçme hakkı veriyorlar

  1. Pegai

   Pegai

   Ankara’da sizden dilekçe alıyorlar harcırahsız olarak falanca il araştırma grup başkanlığında çalışmak istiyorum şeklinde

×
×
 • Yeni Oluştur...