İçeriği gör
KHK Mağdurları Forum

İade Olanlar Ve Tazminatlar Forumu

Önerilen Yorum

Merhaba

Komisyon ve İdari Mahkeme kararıyla iade olan mağdurlar bu bölümden bilgi alışverişi yapabilir.

İadeniz hayırlı olsun. Umarız bir daha böyle mağduriyet yaşamazsınız.

  • Beğeni 1
  • Onaylama 1

•  KHK Forum Otomatik Sistem Hesabıdır • Özel Mesaj Göndermeyinizİletişim İçin Buraya Tıklayın

İletiyi paylaş


İleti bağlantısı
Sosyal Ağlarda Paylaş

Daha önce emekli olup kabul kararı alanların emeklilikten geri dönüşte bir sorun yaşamadığını görüyoruz. 

Dönüşte ikramiye ve alınan maaşları iade etmeniz gerekeceğini unutmayınız.


• 679 KHK EGM • İade 20.11.2019 • Tebliğ 29.11.2019 • Atama 05.08.2020 • Göreve Başlama 14.09.2020 • Twitter • @komisyonkarar

İletiyi paylaş


İleti bağlantısı
Sosyal Ağlarda Paylaş
Konuk

Teşekkür ederim. 

İletiyi paylaş


İleti bağlantısı
Sosyal Ağlarda Paylaş
Konuk

Peki, KHK lıların emekli olmak için kullanabileceği örnek bir dilekçe var mı? Sitede emekli ikramiyesi almak için yazılmış örnekler gördüm yallnızca.

İletiyi paylaş


İleti bağlantısı
Sosyal Ağlarda Paylaş
Konuk Balcn

Temmuz ayında beraat ettim dosyamız hâlâ ohal komisyonunda sigortalı bir işe başlasam işe iade edildiğimde hak kaybı olur mu?

İletiyi paylaş


İleti bağlantısı
Sosyal Ağlarda Paylaş

Sigortalı çalışıp işe geri dönmeniz halinde herhangi bir hak kaybı yaşamazsınız.

Ödediğiniz primleri de talebiniz halinde SGK geri ödeyecektir.


• 679 KHK EGM • İade 20.11.2019 • Tebliğ 29.11.2019 • Atama 05.08.2020 • Göreve Başlama 14.09.2020 • Twitter • @komisyonkarar

İletiyi paylaş


İleti bağlantısı
Sosyal Ağlarda Paylaş

İade Olanlar ve Tazminatlar Forumu bölümünde KHK, Komisyon yada İdari mahkeme marifetiyle iade olan üyelerimizin konuları tartışılmaktadır.


• 679 KHK EGM • İade 20.11.2019 • Tebliğ 29.11.2019 • Atama 05.08.2020 • Göreve Başlama 14.09.2020 • Twitter • @komisyonkarar

İletiyi paylaş


İleti bağlantısı
Sosyal Ağlarda Paylaş
Gn.Editör

Bol İadeli olur İnşallah


🇹🇷 Hukuk ve Adalet 🇹🇷'' SADECE ''

İletiyi paylaş


İleti bağlantısı
Sosyal Ağlarda Paylaş
Gn.Editör

AYM'den önemli karar: Açıkta iken iade edilen memurun mali hakları faiziyle ödenir mi?

Anayasa Mahkemesi, açıkta iken görev iade edilen memura, mali haklarının faiziyle beraber ödenmemesinin mülkiyet hakkının ihlali olduğuna karar verdi.

1996 yılında yaşanan bir olayda, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde çalışan bir inşaat mühendisi, hakkındaki ceza soruşturması nedeniyle, 1998 yılında açığa alınmıştır. Mühendis 2005 yılında kendi isteğiyle emekli olmuştur.

Ceza mahkemesindeki dava 2009 yılında kesinleşince, mühendis açıkta geçirdiği sürelerin mali haklarını talep etmiş, ancak mali hakları faizsiz olarak kendisine ödenmiştir. Açılan davada, Danıştay, 657 sayılı Kanunda hüküm olmadığı gerekçesiyle, mali hakların faizsiz olarak ödenebileceğini belirtmiştir.

Bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesine taşınan olayda, AYM heyeti, açıkta iken görev iade edilen memura, mali haklarının faiziyle beraber ödenmemesinin mülkiyet hakkının ihlali olduğuna karar verdi.

AYM kararı için tıklayınız.

KARAR GEREKÇESİNİN İLGİLİ BÖLÜMLERİ:

37. Başvurucunun açıkta geçirdiği sürede alamadığı birikmiş maaş farkları idare tarafından kendisine ödenmiştir. Bu bakımdan başvurucunun mağduriyeti giderilmiş durumdadır. Bununla birlikte varlığı derece mahkemelerince de kabul edilen başvurucunun bu alacağına yasal faiz işletilmemiştir. Diğer bir deyişle idare, ilgili kanun hükmü gereği başvurucuya açıkta geçirdiği sürelerde maaşını 1/3 oranında eksik ödemiş, başvurucunun mahküm edilmemesi sebebiyle 657 sayılı Kanun'un 141. maddesi kapsamında alacağı iade edilmiş ancak bu maaş kesintisi yönünden herhangi bir faiz ödemesi yapılmamıştır. idare hukuku çerçevesinde hangi alacaklara faiz işletileceği, faiz oranının ne olacağı, faizin işletilme tarihinin belirlenmesi gibi hususlar Anayasa Mahkemesinin görevine girmemektedir. Bununla birlikte Anayasa Mahkemesinin yukarıdaki içtihadında da değinildiği üzere mülkiyet hakkı kapsamında görülen bir alacağın kamu makamlarınca haklı olmayan bir gerekçeyle geç ödenmesi durumunda bu alacağın enflasyon karşısında makul olmayacak bir oranda değer kaybına uğratılması mülk sahibine şahsi olarak aşırı bir külfet yüklemektedir.

38. Somut olayda başvurucuya 1998 ile 2005 yılları arası açıkta geçirdiği sürede alamadığı 1/3 oranındaki birikmiş maaş farkları iade edilmekle birlikte kendisine bir faiz ödemesi yapılmamıştır. Halbuki Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre başvurucunun açığa alındığı 1998 yılı Temmuz ayındaki 100 TL'nin ödemenin yapıldığı 2010 yılı Ocak ayındaki karşılığı 1.286 TL olup aradan geçen 11 yıl 6 aylık sürede gerçekleşen enflasyon oranı yaklaşık % 1.186 civarıdır. Bunun yanında başvurucunun emekliye ayrıldığı 2005 yılı Mayıs ayındaki 100 TL'nin ödemenin yapıldığı 2010 yılı Ocak ayındaki karşılığı da 149,17 TL olup aradan geçen 4 yıl 9 aylık sürede gerçekleşen enflasyon oranı yaklaşık %49 civarıdır.

39. Bu durumda açığa alınmakla birlikte sonradan görevine iade edilen başvurucuya söz konusu maaş kesintisinin ödenmesi gerektiği kamu makamlarınca saptanmış bir olgudur. Bu maaş tutarlarının başvurucunun statüsü gereği ödendiği ve onun mülkiyet hakkı kapsamında olduğu ise kuşkusuzdur. Sonuç olarak söz konusu idari ve yargısal sürece bir bütün olarak bakıldığında ceza soruşturması nedeniyle açığa alınan kamu görevlisi başvurucunun mülkiyet hakkı kapsamındaki maaşından yapılan kesintilerin yaklaşık 5 ile 11 yıl arasında değişen sürelerde kendisine iade edilebildiği, haklı bir gerekçesi ortaya konulamayan bu gecikmenin de belirtilen sürelerin uzunluğu dikkate alındığında makul görülemeyeceği anlaşılmaktadır.

40. Diğer taraftan Danıştayın aynı konuya ilişkin bazı kararlarında da konusu para olan borçlarda, alacaklının bu paradan mahrum kaldığı süre içinde uğrayacağı kayıpların, başka bir anlatımla bu paranın kullanılamamasından dolayı yoksun kalman kazancın karşılığı olarak faiz ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Danıştay bu kararlarında, sonuç olarak açığa alınan bir kamu görevlisinden yapılan maaş kesintilerinin faiziyle birlikte iade edilmesi gerektiğini belirtmiştir (bkz. §§ 23, 24). Dolayısıyla somut olay bağlamında derece mahkemelerinin başvurucuya faiz ödenmemesine ilişkin olarak yukarıdaki içtihattan farklılaşan yorumu, sonuç olarak başvurucunun alacağının enflasyon karşısında önemli ölçüde değer kaybına uğratılarak ödenmesine yol açmaktadır.

41. Sonuç olarak başvurucunun maaşından kesintilerin yapıldığı tarihlerden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süredeki enflasyon oranları dikkate alındığında mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilen söz konusu alacakların enflasyon oranları karşısında önemli ölçüde değer kaybına uğratılarak ödendiği anlaşılmaktadır. Buna karşın başvurucuya herhangi bir faiz ödemesi ise yapılmamış, faiz ödenmesi yönündeki başvurucunun talebi de idari ve yargısal makamlarca reddedilmiştir. Söz konusu değer kaybının oranı gözetildiğinde müdahaleyle başvurucuya şahsi olarak aşırı ve olağan dışı bir külfet yüklendiği, bu sebeple söz konusu müdahalenin kamunun yararı ile başvurucunun mülkiyet hakkının korunması arasında kurulması gereken adil dengeyi başvurucu aleyhine bozduğu kanaatine varılmıştır.

42. Açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alman mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir

https://www.memurlar.net/haber/814994/aym-den-onemli-karar-acikta-iken-iade-edilen-memurun-mali-haklari-faiziyle-odenir-mi.html

 

 

  • Beğeni 1
  • Teşekkür 1

🇹🇷 Hukuk ve Adalet 🇹🇷'' SADECE ''

İletiyi paylaş


İleti bağlantısı
Sosyal Ağlarda Paylaş
Alıntı

Eşimin yerel mahkemede 7 Şubat 2019 da gerekçeli kararı yazıldı. Ancak dosyası şuan istinafta. Tazminat davası açmak için istinaf sonucunu beklemeli miyiz yoksa hemen açmak gerekir mi. 3 aylık sürenin yarısı gitti.

Beraat kararının kesinleşmesi gerekir. Süreniz kesinleşmeden sonra başlayacaktır.

  • Uyapta kesin kararı gördüğünüzde yada
  • Karar size tebliğ edildiğinde

dava sürecine başlayabilirsiniz.


• 679 KHK EGM • İade 20.11.2019 • Tebliğ 29.11.2019 • Atama 05.08.2020 • Göreve Başlama 14.09.2020 • Twitter • @komisyonkarar

İletiyi paylaş


İleti bağlantısı
Sosyal Ağlarda Paylaş

Cevap Yaz

Şimdi cevap yazıp sonra kayıt olabilirsiniz. Eğer hesabınız mevcutsa, giriş yaparak üye isminizle cevaplayabilirsiniz.
Not: Gönderiniz görünmeden önce editör tarafından kontrol edilip onaylanacaktır.

Konuk
Yanıtla...

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Yapıştırdığınız bağlantı uyarlandı.   Yalnızca link göster?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Editör içeriğini temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Yeni Oluştur...