İçeriği gör
Aklima

emsal karar OHAL Döneminde Hem Kurum Kararı Hem KHK yla Kamu görevinden Çıkarılan Personelin Davalarının Birleştirilmesi

Önerilen Yorum

Kişi OHAL dönemindeyken Kurum tarafından kamudan çıkarılıyor. Sonrasında birde 695 sayılı KHK yla kamu görevinden çıkarılıyor. Kişi kurum kararını idare mahkemesine götürüyor 695 sayılı KHK yla ilgili olarakta OHAL komisyonuna başvuruyor. OHAL Komisyonu ret kararı veriyor. Kişi bu kararı da idare mahkemesine götürüyor. Muhtemelen bu sırada kurum kararına karşı açtığı dava halen açık. Bunun üzerine bu OHAL komisyonu kararına dair açtığı davanın sonucunun ilk açtığı dava sonucunu etkileyeceğini iddia ederek davaların birleştirilmesini istiyor. Danıştay da bu iddiayı doğru buluyor ve davaları birleştiriyor.

Bu durumda olan kişilerinde aynı yolu izlemesini tavsiye ederim.

Danıştay 5. Daire Başkanlığı         2021/2810 E.  ,  2021/1449 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/2810
Karar No : 2021/1449

BAĞLANTI KARARI

Davacı … tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde İmam-Hatip olarak görev yapmakta iken, hakkında yapılan disiplin soruşturması neticesi, FETÖ/PDY terör örgütü ile aidiyeti, irtibatı veya iltisakı olduğu gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevine son verilmesine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığının … tarihli ve … sayılı kararıyla onaylanan Atama ve Yer Değiştirme Kurulunun … tarih ve … sayılı işleminin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle ödenmesi istemiyle Diyanet İşleri Başkanlığına karşı açılan davada, … İdare Mahkemesinin E:… sayısına kayden açılan ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 38. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Dairemize gönderilen dava dosyası ile, davacının 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden ihraç edilmesine karşı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yaptığı başvurunun reddine dair kararın iptali istemiyle … İdare Mahkemesinin E:… sayısına kayden açılan dava dosyası (UYAP üzerinden) birlikte incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 4001 sayılı Kanun'la değişik 38. maddesinin 1. fıkrasında, aynı maddi veya hukuki sebepten doğan ya da biri hakkında verilecek hüküm diğerini etkileyecek nitelikte olan davaların bağlantılı davalar olduğu belirtilmiştir.
Dosyaların incelenmesinden; davacının 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden ihraç edilmesine karşı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yaptığı başvurunun reddine ilişkin kararın iptali istemiyle … İdare Mahkemesinin E:… sayısına kayıtlı davada verilecek hükmün, davacının Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle … İdare Mahkemesinin E:… sayısına kayıtlı dava dosyasında açılan davayı etkileyeceği açık olduğundan, 2577 sayılı Kanun'un 38. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen anlamda her iki dava arasında bağlantı bulunduğu anlaşılmaktadır.
Açıklanan nedenlerle, bağlantı isteminin kabulü ile her iki davaya bakmak üzere … İdare Mahkemesinin yetkili kılınmasına, dava dosyasının … İdare Mahkemesine iletilmek üzere … İdare Mahkemesine gönderilmesine, kararın birer örneğinin taraflara tebliğ edilmesine, 24/05/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


689 KHK, TSK, 2' nci derece akraba mağduru. KHK sonrası kurum ihbarıyla açılan soruşturma. İlçedeki soruşturma sonlandı. Normal olarak bir şey bulunamadı. Fezlekeyle bağlı olunan şehre gönderildi. bir yılı aşkındır il CBS' da. 14 Ocak 2020 itibariyle bildiğim, Açık.

İletiyi paylaş


İleti bağlantısı
Sosyal Ağlarda Paylaş

Cevap Yaz

Şimdi cevap yazıp sonra kayıt olabilirsiniz. Eğer hesabınız mevcutsa, giriş yaparak üye isminizle cevaplayabilirsiniz.
Not: Gönderiniz görünmeden önce editör tarafından kontrol edilip onaylanacaktır.

Konuk
Yanıtla...

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Yapıştırdığınız bağlantı uyarlandı.   Yalnızca link göster?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Editör içeriğini temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 • İletiler

  • KOSKOCAMAN YÜKSEK MAHKEMENİN VERDİĞİ KARARA BAK.    Kanunilik ilkesi gereği, suç sadece kanunla tanımlanabilir. “İltisak ve irtibat” suç ise, bu suçlar sadece kanunla (yasama organının işlemi ile) tanımlanabilir. Örneğin, “hırsızlık” suçunun ne anlama geldiği ve unsurları TCK’da açıkça tanımlanmıştır. “Yağma suçu” da aynı şekilde kanunda (TCK) tanımlanmış ve “hırsızlık suçundan” farkları açıkça belirtilmiştir. Yürütme, idare ve hatta yargı organlarının suç ve ceza koyma yetkisi yoktur. Suçun tanımı, neyin suç neyin suç olmadığı yargı organlarının takdirine veya keyfine bırakılamaz. Somut olayda ceza hukuku anlamında bir suç ve ceza bulunduğu dikkatlerden kaçmamalıdır. Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 2. Maddesi uyarınca, kanunun (önceden) açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez. Kanunda yazılı cezalardan başka bir cezaya hükmolunamaz. Yürütme organının (idarenin) düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz; kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz. Tüm bu nedenlerle, suçun tanımının kanunda önceden açıkça belirtilmiş olması gerekir. Somut olayda yürütme erki tarafından konulmuş bir suç ve ceza bulunmakta olup, bu cezanın geçmişe dönük olarak uygulandığı da dikkate alındığında, sadece bu nedenle dahi kanunsuz suç ve ceza olmaz (suç ve cezaların geçmişe yürümezliği) ilkesi ihlal edilmiştir. Anayasanın 38 § 1 hükmü uyarınca, “kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz”. 
  • Size yani işçiye ait kısmın belli oranı yatıyor hocam hepsi yatmıyor 
  • gözünüz aydın @Wonder  hocamm😇 cok sevindimmm🌺🌺
  • Aminn @Wonder hocam bu çok güzel bir haber çok sevindim 😊 Allah başka sıkintı yaşatmasın inşallah   Sağolun varolun hocam inşallah sizden ve tüm bekleyenlerden de mutlu haberler alalım ki bir yanımız  buruk kalmasın
  • Ben de bugün İl MEB i aradım karar gelmiş yoğunluk varmış 10 gune kadar belli olur dedi
 • Şimdi Popüler

×
×
 • Yeni Oluştur...